DEELNEMERSREGLEMENT

1.
Handelaren mogen alleen filatelistische zaken aanbieden, zoals postzegels en poststukken, filatelistische literatuur en benodigdheden in de ruimste zin van het woord. Andere verzamelobjecten zoals munten en telefoonkaarten zijn niet toegestaan.

2.
U kunt zaterdag ca. 2 uur en zondag ca. 1 uur voor openingstijd van de beurs naar binnen om uw stand in te richten:
• zaterdag om 8.00 uur
• zondag  om 9.00 uur
U moet een half uur voor de opening aanwezig zijn, en gedurende de hele openingstijd moet uw stand bemenst zijn.
In verband met de lange opwarmtijd van de hal zullen de grote toegangsdeuren alleen op zaterdag tot een half uur voor de opening open zijn, wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

3.
Uiterlijk één uur na uw laatste beursdag moet u uw stand schoon en leeg opleveren.

4.
Het is niet toegestaan buiten de openingstijden of in het restaurant handel te drijven.

5.
Reclame binnen de beurs door niet-deelnemers alsmede colportage, voor welk doel dan ook, is niet toegestaan.

6.
Reclame-uitingen die naar het oordeel van het bestuur niet stroken met de doelstellingen van de Filateliebeurs, dienen op verzoek van het bestuur direct verwijderd te worden.

7.
Binnen het gebouw wordt niet gerookt en het is verboden voor huis dieren. Er ligt namelijk een sportvloer. Consumpties nuttigt u in het restaurant.

8.
Er is bewaking van van zaterdag 17.00 uur tot zondag 9.00 uur. Voorts is het gebouw voorzien van een alarmsysteem.

9.
Direct na binnenkomst kunt u bij de informatiestand twee badges ophalen. Alleen met deze badges hebt u voor en na de beurs toegang tot de hal. U draagt deze badges permanent. Als u slechts op een van de beursdagen aanwezig bent, moet u de badges voor vertrek inleveren zodat uw opvolgers de badge bij de informatiestand kunnen ophalen.

10.
Het is niet toegestaan bij de ingang van de hallen te parkeren, anders dan voor laden of lossen buiten de openingsuren.

11.
Het is verboden om iets aan de wand te bevestigen met spijkers, punaises enzovoort. Eventuele door u veroorzaakte schade kan volledig op u verhaald worden.
 

12.
De organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen die zich niet houden aan de regels of zich anderszins niet conform de geldende gebruiken gedragen, van de beurs te verwijderen.

13.
Sportion / Dudok Arena en de Stichting Filateliebeurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of vermissing van personen of goederen.

14.
Door deelname aan de Filateliebeurs onderschrijft u de regels.